Stránka venovaná Forgáčovcom

Čierny hrad

Čierny hrad

Obrázok

Lokalita:    Zlatno
Trasa:       Nitra – Topoľčianky - Zlatno
                 z obce Zlatno po žltej značke smerom na Javorový vrch,
                 po 2 km vedie na hrad tvarovaná odbočka v dĺžke 1 km.
                 Výstup trvá cca 1,5 h
Vzdialenosť od Nitry:     22 km


Obec Zlatno bola pôvodne kráľovským majetkom, potom patrila k Forgáčovskému hradnému panstvu Gýmeš a neskôr ju vlastnili viaceré zemianske rodiny. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1396 a o existencii Zlatna pod menom Zlatie sa dozvedáme už z roku 1156.   V 14. - 18. storočí získali Forgáčovci kráľovské povolenie na ťažbu zlata, ktorým zásobovali kráľovskú pokladnicu. V potoku Stráňka ryžovali zlatokopi zlato a o tom sa zachovalo kráľovské povolenie.
Začiatkom 18. storočia stratili Forgáčovci panstvo a obec putovala z rúk jedného zemianskeho rodu do rúk ďalšieho.
V 19. storočí dol Jozef Jesenský v chotári Zlatna vyklčovať hlboký les a od roku 1825 tu vysadili 20 tisíc stromov. Založil osadu Rozkoše a prvý najväčší ovocný sad v Európe. Novým zlatom Zlatna sa stali bohaté úrody ovocia. V roku 1877 tu  bol založený podnik, ktorý spracovával kremičitú hlinu na tehliarske výrobky a kameninový riad. Úspešní majitelia panstva si postavili reprezentačný kaštieľ a veľkosklad, ktorý koncom minulého storočia zanikol.
V dnešnej dobe je "zlato" Zlatna v peknom a čistom horskom prostredí s možnosťou turistiky a obhliadky zrúcanín Čierneho hradu. Zvyšky hradu sa nachádzajú na vrchole kužeľovitého 568 m vysokého kopca na bočnom hrebeni Tríbeča nad obcou Zlatno. Zachoval sa iba malý múrik a nepatrné zvyšky kamenného hradu, ktoré sú obklopené mohutným valom s prepadliskom do hlbokej priekopy. Vznik hradu nie je písomne doložený, jeho vznik sa predpokladá na prelome 13. - 14. storočia, zánik v 15. storočí.